School Maatschappelijk Werk

Begin 2009 heeft de gemeente Drimmelen besloten de diensten van Trema Welzijn in te zetten voor het schoolmaatschappelijk werk (SMW) in haar gemeente. Dit schoolmaat-schappelijk werk wordt op onze school uitgevoerd door mw. Thera Arendse.
Wat doet een schoolmaatschappelijk werker?

In eerste instantie werken wij samen met de scholen en vormen wij een ondersteuning voor leerkrachten en intern begeleiders. Als een leerkracht opmerkt dat er zorgen zijn om een leerling dan kan hij of zij dit bespreken met de intern begeleider (IB-er). Gaat het hierbij om een probleem op het sociaal-emotionele vlak dan kan de IB-er, afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen, de schoolmaatschappelijk werker inschakelen. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gesteld en benaderd voor een gesprek. Het is belang¬rijk om te weten dat alle gesprekken vertrouwelijk zijn en dat vervolgafspraken in onderling overleg worden gemaakt.
De vragen waarmee u bij ons terecht kunt, kunnen sterk variëren. Hieronder enkele voorbeelden:
U loopt vast met uw kind in de thuissituatie of voelt zich onzeker over de opvoeding.  Het SMW kan u hierbij begeleiden en ondersteunen.  Uw kind wordt gepest.  De SMW-er voert gesprekken met uw kind gericht op het versterken van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen en leert het kind meer voor zichzelf op te komen.  Uw kind pest andere kinderen.  De SMW-er leert het kind meer rekening te houden met de ander/ zelfinzicht krijgen.  Een kind heeft een ouder/familielid verloren.  Ook bij andere vormen van verlies kan een SMW-er het kind ondersteunen bij rouwverwerking.  Een kind heeft een familielid met een (ingrijpende) ziekte. De SMW-er kan het kind/ gezin leren omgaan met deze ingewikkelde situatie.  Kinderen met verschillende diagnoses (ADHD/ NLD/ PDD-NOS/ problematiek/Asperger/Autisme/e.d.).

Dit kan ingrijpend zijn binnen een gezinssituatie. De SMW-er probeert met de ouders helder te krijgen wat dit betekent voor het gezin en hoe ze er het beste mee om kunnen gaan. Ook kunnen de kinderen zelf vragen hebben wat zo’n diagnose voor henzelf betekent.  Zomaar enkele voorbeelden die kunnen spelen. Ook voor andere thema’s kunt u contact met opnemen met het SMW. Soms kan één gesprek al voldoende zijn om weer verder te kunnen, maar het kan ook zijn dat er meerdere gesprekken nodig zijn. Als wij het idee hebben dat er meer specifieke hulp nodig is, kunnen wij u ook door verwijzen naar andere instanties.

Heeft u verder nog vragen dan kunt u altijd binnenlopen.