Oudervereniging

Oudervereniging

Wij zijn de oudervereniging van Zonzeel en met wij wordt ook echt wij allemaal bedoeld. Zodra uw kind naar de basisschool gaat, bent u in feite namelijk automatisch lid van de oudervereniging. Ieder jaar krijgt u een brief met de vraag of u de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wilt voldoen.

Deze ouderbijdrage wordt door ons, een kleine groep ouders, beheerd. Wij komen dan ook een aantal keer per jaar samen om te overleggen en samen te werken met de school om ervoor te zorgen dat we de ouderbijdrage zo goed mogelijk voor alle leerlingen investeren.

Wat doen we dan als oudervereniging?

De oudervereniging is er voor het ondersteunen van allerlei zaken rondom het lesprogramma van alle klassen. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld financieel bij de musical van groep 8, regelen we samen met school dat de Sint langs komt en op een verrassende manier de kinderen blij maakt, versieren we de school in de aanloop naar feestdagen, coördineren we de schoolfotograaf en samen met de leraren regelen we de schoolreisjes, zodat iedereen kan genieten van een passend uitje!

Wij komen ongeveer 6 keer per jaar samen om deze activiteiten te bespreken, voor te bereiden en te evalueren.

De vergaderdata staan aangegeven in de Zonzeel jaarkalender en u bent altijd welkom om een keer aan te schuiven bij een vergadering. U kunt ons mailen op ovzonzeel@skod.org. Of spreek ons aan op of rondom het schoolplein!

Via de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt via Parro houden we jullie op de hoogte van de activiteiten die er aan komen en zaken waarbij we hebben ondersteund.

Officieel

De oudervereniging heeft als officiële vereniging een bestuur, statuten en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Vindt u het leuk om mee te denken over activiteiten en te helpen op school bij deze dagen, neem dan gerust contact met ons op. We kunnen uw hulp goed gebruiken!

OV Zonzeel schooljaar 2023-2024:

Maaike Bezaan (voorzitter)

Joy Melis (secretaris)

Linda de Bruijn (penningmeester)

Rosanne v/d Vorst

Elles Peijs

Marcella v. Hal

Anne v/d Klundert

Wendy Bruggeman

Mariëlle Nieland

Laura de Vente