Oudervereniging

Ieder kind telt mee voor de Zonzeel OV

Als oudervereniging van De Zonzeel organiseren we allerlei activiteiten die horen bij het lesprogramma. Via Klasbord lees je daarover. Naast te zorgen dat bijvoorbeeld Sinterklaas steeds op een verrassende manier de school bezoekt of dat er een gezellige Kerstviering is, doen we meer.

Wissewasjes en serieuze zaken
Zo ondersteunen we klassenouders en luizenpluisouders, draagt de OV financieel bij aan de musical en het eindfeest van groep 8. Ook de schoolfotograaf regelen we, net als de schoolreisjes. We plannen een keer per jaar een informatieavond rondom een interessant thema. Verder werpen we ons op als denktank voor de directeur van school, praten we elkaar bij over wissewasjes en kun je via de oudervereniging serieuze zaken aankaarten die op de agenda moeten komen.

Praktisch
Als ouder of verzorger ben je automatisch lid van de OV op het moment dat je kind op school komt. We innen en beheren de contributie en we kopen attenties voor blije en droevige momenten. Een keer per jaar organiseren we een ALV, die is voor iedereen toegankelijk.

Vergaderen
De OV vergadert ongeveer zes keer per schooljaar om activiteiten voor te bereiden en te evalueren. De vergaderdata staan in de schoolkalender. Iedereen is welkom de vergadering bij te wonen.  

Hulpouders
Om deze activiteiten goed te laten verlopen hebben we hulp nodig. Via de tweewekelijkse info en via Klasbord blijf je op de hoogte van de activiteiten en lees je de oproepen om mee te helpen.

Betrokken
Vind je het leuk betrokken te zijn bij school en om activiteiten te organiseren? We zoeken altijd ouders die in de oudervereniging willen zitten. Het kost je ongeveer twee uurtjes per maand. Heb je interesse? Spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur een mailtje naar ovzonzeel@skod.org.

Officieel
De oudervereniging heeft als officiële vereniging een bestuur, statuten en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Dit zijn de leden voor schooljaar 2017-2018:

Loes van der Zanden –  Thamara de Vries –  Bianca Vos –  Claudia de Ridder – Annemieke Bax-Krijnen –  Kees Machielsen – Ingrid Wirken –  Joyce Dirker –  Florien van Kemenade –  Roos Lubbers (voorzitter) –  Mirella Rikken (penningmeester) –  Ardien Nelissen (secretaris)