Ouderbijdrage

BS Zonzeel heeft een oudervereniging, die zich bezighoudt met het volgende:

Sinterklaas, kerst, het carnavalsfeest, de sportdag, de schoolreis, buitenspeeldag, ijsjes van de laatste schooldag, nieuwe T-shirts, bakken en stellages voor in het speelhok en nog veel meer: dankzij de contributie is het allemaal mogelijk gemaakt.   

Hoogte bedrag
Om dit alles te bekostigen heeft de oudervereniging financiële middelen nodig. We vragen €27,50 per kind per jaar. Voor nieuwe leerlingen vragen we € 2,00 vanaf de maand dat ze op school zitten en € 5,50 voor het schoolreisje. Vanaf schooljaar 2018-2019 bedraagt de contributie €29,50 per kind.

Half november
Het is belangrijk dat je het bedrag voor half november betaalt. Dit vanwege de activiteiten rondom sinterklaas en kerst. De contributie stort je op rekeningnummer NL19RABO0150604823 (Rabobank Terheijden) ten name van Oudervereniging Zonzeel in Terheijden o.v.v. naam en groep van je kind(eren).

Verantwoording
Een keer per jaar plannen we een ALV en daarin presenteert het bestuur de cijfers en de begroting. Zo zie je dat we alle inkomsten en uitgaven verantwoorden en dat we moeite doen om te zorgen dat iedereen betaalt. Want we willen graag dat ieder kind meedoet aan de activiteiten.

Stichting Leergeld
Wij begrijpen dat de contributie soms niet past in het huishoudboekje. Toch wil je jouw kind graag mee laten doen. Je kunt dan twee dingen doen: overleg met de penningmeester of je in termijnen kunt betalen. Of je neemt contact op met Stichting Leergeld. Op www.leergeld.nl lees je alles over deze stichting. Weet dat jouw vraag discreet wordt behandeld.

Heb je vragen over de OV, de contributie of wat dan ook. Op de pagina van de Oudervereniging staan de namen van ouders die in de OV zitten. Of stuur een mailtje naar ov@zonzeel.nl