Ouderbijdrage

BS Zonzeel heeft een oudervereniging, die zich bezighoudt met het volgende:

Sinterklaas, kerst, het carnavalsfeest, de sportdag, de schoolreis, buitenspeeldag, ijsjes van de laatste schooldag, nieuwe T-shirts, bakken en stellages voor in het speelhok en nog veel meer: dankzij de ouderbijdrage is het allemaal mogelijk gemaakt.   

Hoogte bedrag
Om dit alles te bekostigen heeft de oudervereniging financiële middelen nodig. We vragen €32,50 per kind per jaar. Voor leerlingen die later in het jaar instromen, vragen we  € 2,50 per resterende maand  en een eenmalig bijdrage van € 5,00 voor het schoolreisje. 

Half november
Wij verzoeken u de ouderbijdrage voor half november te betalen. Dit vanwege de activiteiten rondom Sinterklaas en kerst. De ouderbijdrage kunt u storten op  rekeningnummer NL19RABO0150604823 (Rabobank Terheijden) ten name van Oudervereniging Zonzeel in Terheijden o.v.v. naam en groep van uw kind(eren).

Verantwoording
Een keer per jaar plannen we een ALV en daarin presenteert het bestuur van de OV de cijfers en de begroting. Hiermee verantwoorden we alle inkomsten en uitgaven en laten we zien dat we iedereen stimuleren om de ouderbijdrage te voldoen. Want we willen graag dat ieder kind meedoet aan de activiteiten.

Vrijwillig

De ouderbijdrage is vrijwillig en wij sluiten geen leerlingen uit van activiteiten als voor die leerling de ouderbijdrage niet is voldaan. Toch verzoeken wij u beleefd en dringend de bijdrage te voldoen. Zonder deze financiële middelen is het voor ons namelijk onmogelijk bovenstaande activiteiten te organiseren.

Heeft u vragen over de OV, de ouderbijdrage of wat dan ook? Op de pagina van de Oudervereniging staan de namen van ouders die in de OV zitten. Contact en/of informatie per mail is uiteraard ook mogelijk. Stuur in dat geval een mailtje naar ov@zonzeel.nl.