Uitgangspunten

Waar gaat het om op Zonzeel?

Zonzeel is een school, waar…….

  • Het onderwijs uitdagend en ondersteunend is;

  • Vormen van adaptief werken bijdragen tot actieve en gemotiveerde leerlingen;

  • We ons inzetten om een en omgeving te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt;

  • We werken volgens de uitgangspunten van de Kanjer-methode;

  • We in elke klas structureel gebruik maken van activerende en coöperatieve werkvormen;

  • We ernaar streven ons onderwijs zodanig adaptief in te richten dat we zo veel mogelijk aan kunnen sluiten op de leer- en ontwikkelbehoeften van elk kind;

  • Leerlingen en leerkrachten voor elkaar klaar staan;

  • We als school een actieve en begeleidende rol vervullen in de driehoek ouders – leerlingen – school.