Uitgangspunten

Waar gaat het om op zonzeel?

Zonzeel is een school, waar…….

  • het onderwijs uitdagend en ondersteunend is;

  • vormen van adaptief werken bijdragen tot actieve gemotiveerde leerlingen;

  • we ons inzetten om een en omgeving te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt;

  • we werken met de uitgangspunten van de Kanjer methode;

  • de kerndoelen van het basisonderwijs richtinggevend zijn voor ons leerstof-aanbod;

  • wij ernaar streven het onderwijs op school zodanig adaptief in te richten dat we zo veel mogelijk aan kunnen sluiten op de capaciteiten en de ontwikkeling van elk kind;

  • we volgens de uitgangspunten van het onderwijs (Bouwen aan een Adaptieve School) ons onderwijs vormgeven en inrichten