Schooltijden

Wij hanteren op school een continurooster op maandag, dinsdag en donderdag. De schooltijden zijn dan van 08:30 tot 14:30. Alle leerlingen lunchen dan op school in hun eigen klas met de groepsleerkracht. Daarna wordt er volgens een rooster buiten gespeeld.

Op woensdag en vrijdag zijn de schooltijden van 08:30 tot 12:30. De leerlingen zijn dan ’s middags vrij.

Start van de schooldag:

08:15: Hekken gaan open. Kinderen mogen het plein op komen.
08:25: Inloop; leerlingen mogen naar binnen.

08:30: Start van de lessen.

Leerlingen van de lokalen aan het schoolplein gaan naar binnen via de buitendeur van hun eigen lokaal.

Leerlingen van de groepen 3 en 4 gaan naar binnen door de ingang aan de zijkant van het gebouw. Zij worden opgehaald door de groepsleerkracht.

Leerlingen van de groepen 5/6 en 6/7 gaan naar binnen door de hoofdingang aan het plein.