Schooltijden

Continurooster sinds schooljaar 2021-2022

Groep 1 t/m 8

08:15: Hekken gaan open. Kinderen mogen het plein op komen.
08:30u – 14.30 u (inloop vanaf 08:25u)

Op elke woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle kinderen vanaf 12:30u vrij.