Schooltijden

Groep 1 t/m 8

08:30u – 12:00u (inloop vanaf 08:25u)
13:15u – 15:30u (inloop vanaf 13:10u)

Ochtendpauze:
Groep 3,4,5:   10:00 u tot 10:15 uur
Groep 6,7,8:   10:15 u tot 10:30uur

Op elke woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle kinderen vanaf 12:15u vrij.