Organisatie

Onze school heeft heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een groep zitten. In de kleutergroepen is er nog geen splitsing van de vakken, zoals we die kennen in de hogere groepen, maar tijdens het werken worden allerlei vaardig­heden geleerd en geoefend. We werken op onze school met het leerstofjaarklassensysteem en proberen binnen de jaargroepen de leerlingen zoveel mogelijk individueel te benaderen door waar het nodig en mogelijk is te differentiëren. In de toekomst zal het zelfstandig werken een steeds groter accent krijgen. Het aanbieden van de leerstof door de leerkracht en het verwerken van de stof door de leerlingen zal daardoor op een aantal momenten anders zijn. Anderzijds zullen de kinderen meer in staat zijn en gelegenheid hebben om de leerstof op eigen niveau en tempo op te nemen en te verwerken.

Het aanbieden van de leerstof door de leerkracht en het verwerken van de stof door de leerlingen zal daardoor op een aantal momenten anders zijn. Anderzijds zullen de kinderen meer in staat zijn en gelegenheid hebben om de leerstof op eigen niveau en tempo op te nemen en te verwerken. Op dit moment werken we al klassenoverstijgend op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen. Dit geeft ons talloze mogelijkheden om meer op niveau (zowel leerstoftechnisch, maar zeker ook sociaal emotioneel) te kunnen werken. Omdat kinderen flexibel zijn, wennen ze vaak snel aan nieuwe vormen, zodra die herkenbaar zijn.