Organisatie

Onze school heeft heterogene kleutergroepen, dat wil zeggen dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar in een groep zitten. In de kleutergroepen is er nog geen splitsing van de vakken zoals we die kennen in de hogere groepen, maar tijdens het werken worden spelenderwijs allerlei vaardig­heden geleerd en geoefend.

We werken op onze school met het leerstofjaarklassensysteem en proberen binnen de jaargroepen de leerlingen zoveel mogelijk individueel te benaderen door waar het nodig en mogelijk is te differentiëren. In elke groep is veel aandacht voor bevordering van de zelfstandigheid van de leerlingen. Activerende en coöperatieve werkvormen worden in de klassen structureel ingezet om samenwerking tussen de leerlingen te ontwikkelen en bevorderen.

Op Zonzeel zijn ook een leraar ondersteuner en een onderwijs assistent werkzaam. Zij verrichten ondersteunende werkzaamheden in diverse groepen en werken apart met kleine groepjes kinderen en individuele leerlingen. Samen met en in aanvulling op de differentiatie in de groepen proberen we voor onze leerlingen daar waar mogelijk aan te sluiten bij hun leer- en ontwikkelbehoeften.