Missie/visie

Basisschool Zonzeel is een leuke, gezellige dorpsschool in Terheijden waar onze leerlingen dagelijks met plezier naartoe komen. In ons moderne schoolgebouw proberen we vanuit onze visie Samen leren, samen groeien met ons team van bevlogen onderwijsmensen het beste uit onze leerlingen en uit onszelf te halen. 

Onze kernwaarden zijn leidend voor ons handelen en voor onze onderwijsinhoudelijke keuzes: 

  • Doelgericht en betekenisvol 
  • Leren op eigen niveau 
  • Vertrouwde omgeving 
  • Zelfstandigheid 

We willen voor onze leerlingen een school zijn waar we hen helpen zich te ontplooien door een aanbod van gestructureerde situaties waarin ze zelf kunnen ontdekken, ervaren, vergelijken en onderzoeken. Op Zonzeel richten we ons onderwijs waar mogelijk uitdagend en ondersteunend in en begeleiden we leerlingen in hun proces naar zelfstandigheid en betrokkenheid. Dat doen we o.a. door de inzet van ons eigen Zonzeel Instructiemodel, waarin een nadrukkelijke rol is weggelegd voor activerende en coöperatieve werkvormen en coachrollen. Gedurende het schooljaar wordt er periodiek gewerkt aan de hand van ons eigen Zonzeel op avontuur, waarbij klas doorbrekend en soms ook vakoverstijgend gewerkt wordt en leerlingen de gelegenheid krijgen te ontdekken waar hun talenten en interesses liggen. 

Zonzeel is een katholieke basisschool met een open karakter, die respectvol ruimte geeft aan andere geloof- en levensovertuigingen. We zetten ons ervoor in om bij onze leerlingen onderstaande vaardigheden te ontwikkelen:

  • Gelijkwaardigheid en respect tonen voor elkaar
  • Leren van fouten en conflicten
  • Dragen van verantwoordelijkheid
  • Een positief kritisch zelfbeeld

Op deze manier willen we uitstralen dat we als school een gemeenschap zijn waarin we samen leren, samen werken en samen ontwikkelen.