Missie/visie

Zonzeel is een school waar kinderen zich kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties. Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens. Belangrijk is dat het kind, bij alles wat het ontmoet of aangeboden krijgt, zichzelf kan blijven.

Zonzeel is een basisschool met een open karakter, die respectvol ruimte geeft aan andere geloof- en levensovertuigingen;

  • Gelijkwaardigheid en respect
  • Leren van fouten en conflicten
  • Dragen van verantwoordelijkheid
  • Een positief kritisch zelfbeeld

Een school waarbij het onderwijs uitdagend en ondersteunend is en waar vormen van zelfstandig werken bijdragen tot actieve gemotiveerde leerlingen. Iedere leerkracht biedt de leerstof zo creatief en toegankelijk mogelijk aan.

Een school waar kinderen leren door zelf onderzoeken, zelf ontdekken, vergelijken, uitdrukken,  zowel individueel als in groepen. De school zal daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van die middelen  die tot onze beschikking kunnen komen op het  gebied van informatie, communicatie en technologie.