Missie/visie

Bs “Zonzeel” is een katholieke school, waar we doelgericht werken aan de ontwikkeling van een positievegevoelige en vrije levenshouding bij kinderen. Wij willen bereiken dat kinderen positief met zichzelf, de anderen en de natuur omgaan; gevoelens bij zichzelf en anderen leren herkennen en aanvaarden; rechtvaardig handelen; conflicten kunnen oplosseneigen keuzes durven maken, assertief handelen.

Aandacht voor de zwakkeren, eerlijkheid, gemeenschapszin, en democratie zien wij als basis voor een goede omgang met elkaar.

Kinderen zijn op school om te leren in een zo breed mogelijk perspectief. We willen dat dit gebeurt in een ontspannen, open sfeer. Dan mag je verwachten dat kinderen succes hebben. We willen kinderen zelfstandig leren werken en verantwoording leren dragen voor hun eigen werk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen leren samenwerken.

We houden rekening met de mogelijkheden van ieder kind en kinderen die dat nodig hebben krijgen extra zorg en aandacht.