Onder het kopje handleiding digitale programma’s is meer informatie te vinden over hoe in te loggen in go.prowise en deel te nemen aan google meet.

Mocht u er niet uitkomen, dan graag een reactie via parro naar de leerkracht.