Nieuwsbrief

We informeren ouders eens in de 3 tot vier weken over alles wat reilt en zeilt binnen de school middels onze Nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verspreid via het ouderportaal Parro.

Heeft u suggesties voor of vragen over de inhoud van de Nieuwsbrief, stuurt u dan een mail naar infozonzeel@skod.org.