Vakantierooster

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie                  maandag 16 oktober 2023 t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie                    maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Carnavalsvakantie            maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024
Meivakantie                       maandag 22 april 2024 t/m vrijdag 3 mei 2024
Zomervakantie                  maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024

Feestdagen

 • Tweede Paasdag, maandag 1 april 2024
 • Hemelvaartsdag, donderdag en vrijdag 9 en 10 mei 2024
 • Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei 2024

Studiedagen voor het team, de kinderen zijn dan vrij
Woensdag 13 september 2023

Vrijdag 13 oktober 2023

Vrijdag 3 november 2023

Woensdag 6 december 2023

Maandag 26 februari 2024

Vrijdag 29 maart 2024

Vrijdag 14 juni 2024

Wij vragen u uw vrije dagen te plannen op de vrije dagen van de school, zoals ze in dit rooster zijn aangegeven .

De volgende omstandigheden komen in aanmerking voor extra verlof:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag.

 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag.

 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen.

 • 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksdatum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.

 • Ernstige ziekte van ouders of bloed en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met directie.

 • Overlijden van bloed en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen.

 • Overlijden van bloed en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen.

 • Overlijden van bloed en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag.

 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Slechts één keer per schooljaar wordt hiervoor verlof gegeven. Deze regeling is echter uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen met een werkgeversverklaring. Ouders moeten het verzoek hiertoe bij voorkeur 8 weken van tevoren indienen bij de schooldirectie. Verlof voor extra vakantie of voor een bezoek aan het geboorteland van allochtone ouders wordt niet meer gegeven. De eerste twee weken van een schooljaar wordt in ieder geval geen verlof gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat een leerling bij de start de aansluiting met de andere leerlingen mist. Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u op school halen. U kunt dit formulier inleveren bij de schooldirectie. Binnen een week ontvangt u antwoord.