Vakantierooster

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie                  22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie                    24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Carnavalsvakantie            18 februari t/m 26 februari 2023
Meivakantie                       22 april t/m 7 mei 2023
Start zomervakantie        15 juli t/m 27 augustus 2023

Feestdagen

 • Tweede Paasdag, maandag 7 april 2023
 • Hemelvaartsdag, donderdag en vrijdag 18 en 19 mei 2023
 • Tweede Pinksterdag, maandag 29 mei 2023

Studiedagen voor het team, de kinderen zijn dan vrij
Vrijdag 21-10-2022
Vrijdag 11-11-2022
Dinsdag 06-12-2022
Vrijdag 07-04-2023
Woensdag 14-06-2023

Wij vragen u uw vrije dagen te plannen op de vrije dagen van de school, zoals ze in dit rooster zijn aangegeven .
De volgende omstandigheden komen in aanmerking voor extra verlof:

 • Verhuizing: maximaal 1 dag.

 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag.

 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag.

 • Huwelijk van bloed en aanverwanten tot en met de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen.

 • 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksdatum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag.

 • Ernstige ziekte van ouders of bloed en aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met directie.

 • Overlijden van bloed en aanverwanten in de eerste graad: maximaal 4 dagen.

 • Overlijden van bloed en aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen.

 • Overlijden van bloed en aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag.

 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in overleg met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge uitzondering gegeven. Slechts één keer per schooljaar wordt hiervoor verlof gegeven. Deze regeling is echter uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties met vakantie te gaan. De werkgever moet dit kunnen aantonen met een werkgeversverklaring. Ouders moeten het verzoek hiertoe bij voorkeur 8 weken van tevoren indienen bij de schooldirectie. Verlof voor extra vakantie of voor een bezoek aan het geboorteland van allochtone ouders wordt niet meer gegeven. De eerste twee weken van een schooljaar wordt in ieder geval geen verlof gegeven. Hiermee wordt voorkomen dat een leerling bij de start de aansluiting met de andere leerlingen mist. Een aanvraagformulier voor extra verlof kunt u op school halen. U kunt dit formulier inleveren bij de schooldirectie. Binnen een week ontvangt u antwoord.