Schoolregels

Vanzelfsprekend hebben we op onze school ook een aantal regels om alles soepel en in een veilige, vriendelijke sfeer te laten verlopen.
Speels samengevat komt het in hoofdlijnen hier op neer:

Z                Zorgen voor elkaar
O               Oplossen doen we met woorden
N               Netjes ruimen we alles op
Z                Zelfstandig willen we worden
E                Eenieder hoort erbij
E                Elkaar helpen
L                Leren doen we samen.

47.Schoolregels
speelplaats aanpassen afspraken