Schoolregels

Vanzelfsprekend hebben we op onze school ook een aantal regels om alles soepel en in een veilige, vriendelijke sfeer te laten verlopen.
Speels samengevat komt het in hoofdlijnen hier op neer:

Z                Zorgen voor elkaar
O               Oplossen doen we met woorden
N               Netjes ruimen we alles op
Z                Zelfstandig willen we worden
E                Eenieder hoort erbij
E                Elkaar helpen
L                Leren doen we samen

In aanvulling hierop stellen de groepsleerkrachten, al dan niet in samenspraak met de leerlingen, in elke klas klassenregels op. Daarnaast hanteren we school brede afspraken voor gebruik van de speelplaats. Deze regels worden jaarlijks geëvalueerd en zijn vastgelegd in een borgingsdocument. Ook de VSO en BSO hanteren deze regels.