Schoolplan

Ons beleid is en blijft gericht op verbeteren van het onderwijsleerproces. Nieuwe elementen zijn ingebracht in ons onderwijs. Op vele gebieden is vernieuwing en verandering ingezet. Het team, dat veranderingsbereid is, wil in het belang van de leerlingen op onze school blijven werken aan de kwaliteit van het onderwijs. In het schoolplan vindt u de beleidslijnen voor de komende vier jaren en ons plan voor implementatie en borging van bestaand en nieuw beleid voor behoud van kwaliteit van ons onderwijs.

schoolplan 2020-2025 Zonzeel