Schoolgids

Bewust kiezen
Voor de meeste kinderen is de basisschool de onderwijsvorm waar ze de meeste jaren van hun schoolloopbaan doorbrengen. Dat is niet zonder reden. Van peuter tot puber is er een hele weg te gaan. Een kind moet zijn/haar talenten ontdekken, vaardigheden ontwikkelen en er is veel te leren. Gelukkig hoeven ze dat niet alleen te doen. Naast het gezin en de omgeving waarin het kind opgroeit, vormt het onderwijs een belangrijke schakel in de opvoeding. Samen immers zorgen ouders en school voor het opvoeden van kinderen. In deze schoolgids kunt u onder andere de motivatie voor deze keuze lezen en kennis maken met de werkwijzen die wij vanuit deze visie hebben gerealiseerd in de dagelijkse praktijk. Verder vindt u informatie over allerlei zaken die met onze school te maken hebben.

De keuze voor een basisschool is een belangrijke keuze!
Net als u willen wij uw kinderen optimaal voorbereiden op een goede en gelukkige toekomst. Samen met u als ouders / verzorgers willen we daar een bewuste bijdrage aan leveren. U kunt uw kind aan ons toevertrouwen. Mocht u tijdens of na het lezen van deze schoolgids vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan nodigen wij u van harte uit om te reageren. Ook voor een toelichting bent u altijd welkom.

Klik hieronder voor de schoolgids van 2023-2024.

Venster schoolgids 2023-2024-43967-06IE-000 20-09-2023