Aanmelden nieuwe leerlingen

U vindt op deze pagina een link naar het aanmeldformulier van onze school. In de regel kunt u uw kind aanmelden vanaf het moment dat hij/zij 3 jaar is. Wij vinden het fijn om u wat meer in detail uit te leggen waar wij als school voor staan. Belt u gerust voor een afspraak. We vertellen u met veel plezier over ons onderwijs, we laten u zien hoe wij lesgeven aan onze leerlingen en we laten u graag ons mooie, nieuwe gebouw zien. Dat is voor u het meest interessant als er ook kinderen aan het werk zijn. Wij stellen het dus op prijs om een gesprek met u te plannen tussen 09:00 en 14:30 uur. Een afspraak na schooltijd is uiteraard ook mogelijk. Voor het maken van een afspraak belt u met 076-5938126.

U kunt het aanmeldformulier vinden op de site van Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen
https://www.skod.org/nieuwe-leerling 

Meer informatie over het aannamebeleid van het SKOD vindt u in onderstaand document.
aannamebeleid SKOD 2020 definitief