Welkom op de pagina van groep 6-7

Iedere ochtend komen de kinderen binnen en beginnen we met de inloop.
De kinderen zien op het digibord via Prowise Presenter de dagplanning klaarstaan en weten ook dat ze de laptopjes kunnen pakken.

Om 8.45 beginnen we iedere dag met Rekenen. Behalve op vrijdag, dan starten we met de weektaak en Engels. De instructies verlopen klassikaal.
De ene dag begint groep 6 met de instructie en is groep 7 met iets zelfstandigs bezig en de andere dag is dit omgedraaid. Om 10.15 is het pauze. De kinderen spelen in de kleine pauze buiten samen met groep 8. De klas heeft op maandag, dinsdag en donderdag ook van 11.50-12.10 een grote pauze. Die spelen ze buiten met groep 5/6

Rekenen komt ook iedere dag terug. Rekenen doen we op Snappet op de laptop. Snappet is zo ingedeeld dat ieder kind op hun eigen niveau aan het werk kan.

Ook sommige Spelling en Taal lessen komen terug op Snappet. Al werken wij voornamelijk met deze lessen in de schriften.

Op maandag en donderdag hebben de kinderen gym. We gymmen in de Cour. Op maandag hebben we ook een vakdocent gym. Ook hebben de kinderen op dinsdag Muziek van een vakdocent!

Verder hebben de kinderen nog Verkeer, Engels, Weektaak, Kanjer, Creatief, Begrijpend lezen en de Wereldoriëntatie vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur & Techniek.

Heb je nog vragen, loop dan gerust een keertje binnen!

Meneer Bart en Juf Laura