Welkom op de pagina van groep 3

Iedere ochtend komen de kinderen binnen en beginnen we met de inloop. De kinderen kunnen verschillende reken en lees activiteiten kiezen waar ze mee aan het werk gaan. Om 8:45 beginnen we de dag met het bespreken van de dagindeling.

Om 9.00 beginnen we iedere dag met veilig leren lezen. We beginnen altijd klassikaal en na de verwerking werken de kinderen op hun eigen niveauu van het planbord. Om 10.00 is het pauze. De kinderen spelen buiten samen met de groepen 4 en 5/6. Na de pauze mogen de kinderen eerst hun fruit opeten.

Rekenen komt ook iedere dag terug. Rekenen doen we op Snappet op de laptop. Snappet is zo ingedeeld dat ieder kind op hun eigen niveau aan het werk kan.

Schrijven is naast lezen en rekenen ook een belangrijk vak. We leren alle letters schrijven met doorlopend schrift. We doen dit eerst met een potlood en later in het jaar met vulpen.

Op maandag en donderdag hebben de kinderen gym. We gymmen in de Cour. Op maandag hebben we ook een vakdocent gym.

Verder hebben de kinderen nog verkeer, engels, weeklijst, kanjer, knutselen en tekenen.

Juf Anja en juf Karin