Welkom op de pagina van groep 4

Hallo allemaal,

Dit jaar krijgen de kinderen les van Juf Daphne.

Elke ochtend gaat om 8:25 de zoemer en start de inloop. De kinderen gaan voor zichzelf lezen. Rond 8.40 bespreken we het programma van de dag. Om 8.40 beginnen we iedere dag met technisch lezen of Nieuwsbegrip. Iedere dag is de planning anders waardoor de kinderen een gevarieerd aanbod van lessen krijgen.

De vakken die de kinderen in groep 4 aangeboden krijgen zijn: taal, spelling, technisch lezen, rekenen, begrijpend lezen (Nieuwsbegrip), natuur, gym en engels. Ook dit schooljaar hebben we weer op dinsdag muziekles van een echte muziekdocent.

Naast deze vakken werken de kinderen ook aan hun weektaak. Zo leren de kinderen hoe je je werk kan plannen. Soms gebruiken wij bewegend leren ook naast de reken-, spelling- en taallessen.

Om 10.00 is het pauze. Voor de pauze mogen de kinderen eerst hun fruit opeten.

Op maandag en donderdag hebben de kinderen gym.

Als jullie willen weten hoe de klas er van binnen en buiten uitziet is iedereen welkom om een kijkje te nemen! We hebben veel plezier met elkaar en we zijn een hartstikke gezellige groep!

Groetjes van alle kinderen van groep 4