//Estafettestaking

Estafettestaking

Beste ouders/ verzorgers,

Op vrijdag 13 april is er weer een estafettestaking uitgeroepen. Ditmaal worden leerkrachten in Noord Brabant opgeroepen tot staken.

Ook wij vinden werkdrukverlaging in het onderwijs noodzakelijk. Ook wij vinden dat er maatregelen genomen mogen worden om het imago van ons mooie beroep van leerkracht in het basisonderwijs te verbeteren. Ook wij vinden het een groot probleem dat door een tekort aan leerkrachten een probleem gaat ontstaan in de zorg voor een doorgaand leerproces aan kinderen.

We merken dat er al enkele maatregelen op rijksniveau worden genomen om bv de werkdrukverlaging aan te pakken. We beseffen echter ook dat er nog veel moet gebeuren om rust terug te brengen in het onderwijs

We hebben op onze school, net als op elke andere school onder onze stichting, geïnventariseerd welke leerkrachten een beroep doen op het recht tot staken. Leerkrachten hebben een recht tot staken, geen plicht tot staken. De leerkrachten op onze school hebben argumenten voor en tegen staken serieus overwogen. Uit de inventarisatie blijkt dat wij op vrijdag 13 juni de school NIET sluiten. De lessen aan uw kind gaan op vrijdag 13 april gewoon door en de kinderen zullen op die dag ook begeleid worden door hun eigen leerkracht.

Met vriendelijke groet,

Joop van de Sande

Directeur bs Zonzeel

2018-04-04T12:54:53+00:00